5 kompetanser barnet ditt lærer av å leke sorteringsleker.

Barnet ditt blir klokere av sorteringsleker
29. april 2022

Hvorfor er det utviklende for barn å leke sorteringsleker?

Når barnet ditt leker er det ikke en motsetning til det å lære. Å skille mellom lek og læring er noe vi voksne har funnet på. Dyr skiller ikke mellom de to, og det bør vi heller ikke gjøre. Når noe er morsomt eller spennende, er det ekstra lett for barnet ditt og forstå og huske den nye informasjonen. Hvis du tenker over det, er det faktisk sånn du selv fungerer også. Når barnet ditt leker med treklosser, bygger roboter, lager perlekjeder eller ordner dukkeklær i dyp konsentrasjon, oppfatter vi voksne det som om de leker. Men hvis du tar på deg Lekeakademiets briller, kan du se at disse lekene har noe til felles. Barnet ditt utvelger noen spesielle aktiviteter, og organiserer dem etter størrelse, farger, funksjon eller design, og deretter brukes de der i leken hvor det er meningsfylt.

Hvis du ser etter så inngår det en eller annen form for sortering i utrolig mange menneskelige aktiviteter. Vi kan overhodet ikke oppfatte alle de millioner av inntrykk vi får, uten å sortere dem i forskjellige kategorier. Det å sortere ting, farger, ord, følelser, andre vesener og opplevelser går hånd i hånd. Det er helt grunnleggende kompetanser for at vi kan oppleve og skape mening med omgivelsene – og med oss selv i forhold til omgivelsene.

Helt enkelt så vil barnet ditt f.eks. at den gule familien skal flytte inn i det gule huset i familie-settet på bildet under. Barnet ditt kikker på figurene og ser at det er hunder i mange farger. Hvilken en vil passe til det gule huset? Aha – her er den gule. Hva med den lilla? Den er søt, men den passer til det lilla huset. Så den legger jeg her borte til de andre inntil videre.

dreng, der leger sorteringsleg

Barnet ditt lærer å forstå verden og seg selv gjennom sorteringslek – blant annet.

Den samme sorterings- og kategoriseringsprosessen gjentar seg i leken med perler, roboter og dukkeklær. Hele tankerekken med «hva er det», «hvordan kan jeg bruke den» og «hva passer til eller er forskjellig fra» er en egen måte å sortere verden på. Denne øver vi oss i fra vi er helt små. Sortering og kategorisering er en helt grunnleggende måte og tilegne seg nye ord, begreper og opplevelser på. For å forstå hva noen betyr, skal vi ha styr på hvordan det skiller seg fra noe annet.

Leker hvor det inngår sortering – eller faktiske sorteringsleker, hvor hele poenget er å sortere ting, tall eller ord i forskjellige kategorier, hjelper barnet ditt med å øve seg i tankeprosessen om å forstå verden og seg selv. Uansett hva dere sorterer. Er det noen spesielle tall, ord eller begreper som barnet ditt vil ha gagn av å øve seg på, så kan du fokusere på sorteringsleker som handler om nettopp disse temaene.

I Lekeakademiet har vi i over 17 år utviklet et virkelig godt utvalg av sorteringsleker og aktiviteter som styrker barnet ditt sin evne til å sortere og kategorisere. Vi holder hele tiden øye med utvalget på det internasjonale leketøysmarkedet, og vi kjøper inn de beste lekene, så de blir tilgjengelige for kundene våre.

Vil du ha et overblikk over hva barnet ditt kan lære av å leke sorteringslek?

Her har vi 5 kompetanser som barnet ditt utvikler ved å leke med sorteringsleketøy eller leke sorteringslek.

1: Sorteringslek utvikler ordforrådet til barnet ditt.

sorteringsleg med dyrefigurer

Sett deg ned sammen med barnet ditt og noen leker barnet ditt liker. Det kan f.eks. være ett sett med flotte dyrefigurer, kjøretøy eller glitrende diamantperler. Prøv så å spørre barnet ditt hvilke som passer sammen. Og hvorfor. Det er ikke noe riktig eller feil svar, eller måte å sortere på. Bare vær nysgjerrig og prøv å forstå hva logikken bak den valgte sorteringsstrategien er. Så kan dere snakke om den, og du kan sette noen fler ord på hvordan dyrene er sortert. Kanskje de også kan sorteres på andre måter? Hvilke av dyrene spiser planter? Hvilke kan fly? Hvilke av kjøretøyene kan man se der dere bor? Hvilke diamanter er røde? Det blir fort en virkelig fin samtale om mange forskjellige ting dere ikke ellers ville få snakket særlig mye om. Husk å være tålmodig og la barnet ditt tenke mellom svarene. Utgangspunktet ditt skal ikke være å finne løsninger, men å undres og stille spørsmål. Verden er nemlig et forunderlig sted.

2: Når barnet ditt sorterer kan dere øve matte.

Over kan du se et virkelig godt eksempel på hvordan barnet ditt kan lære å sortere tall etter størrelsen deres, ved hjelp av noen matematikk-brikker som heter Newméro.

Barn har forskjellige læringsstiler, som du kanskje har hørt om i skolen eller barnehagen. En læringsstil som veldig mange barn har nytte av, er å ha noe fysisk mellom fingrene, når man skal lære abstrakte ting som tall eller regnearter. Her er det helt genialt med sortering, og det er faktisk helt grunnleggende for at barnet ditt kan forstå forskjeller og likheter mellom tall. Det er også grunnleggende for å forstå at noen tall er større enn andre. Sorteringssystemer, som f.eks. fra Newméro, er en genial måte å lære barnet ditt om tallenes verdi, og om at noe er større eller mindre enn annet. Du kan også lage små regnestykker og sortere f.eks. dyrefigurer.

3: Barnet ditt kan lære å snakke om følelsene sine og forstå andres følelser ved å sortere.

Alle mennesker har godt av å øve seg i å føle sympati og empati – altså å anerkjenne og forstå andres følelser. Også – eller kanskje især – når følelsene er annerledes enn våre egne. Å avkode andres kroppsspråk og ansiktsuttrykk kan være vanskelig. Men det er ofte den måten vi forstår andres følelser på, fordi det kan være vanskelig å snakke om følelser. Hvis du lager sorteringsleker med følelser og følelsesuttrykk som tema, kan dere jobbe med å forbedre barnet ditt sin evne til å avlese andres følelser, og gi uttrykk for sine egne følelser og få et bedre ordforråd om følelser. Ta en kikk på det fine utvalget vårt med følelser som tema og tren empatien. Det vil inngå både sortering og kategorisering i lekene. F.eks. disse fotokortene av forskjellige ansiktsuttrykk eller denne følelsesananasen – jo du leste riktig. Det er også noen skjønne bøker som dere kan ta utgangspunkt i, fordi følelsene er beskrevet så fint i dem.

4: Lær å lage sekvenser ved å sortere.

Å lage sekvenser betyr å sortere i en bestemt rekkefølge. Noe kommer før eller etter noe annet for å nå frem til et bestemt resultat. Så det er faktisk en overbygning til å kunne sortere, som er nødvendig for å kunne snakke om før og etter. Sortering kan også være bare større enn eller mindre enn, eller blå og rød. Men ved sekvensiell sortering (huff, for et ord), handler det om å sortere i en bestemt rekkefølge. Det kjenner barnet ditt til fra historier, eller fra når vi snakker om hva som har skjedd i dag. Først møtte Woody Buzz Lighyear. Så ble de uvenner. Så ble de glade igjen. Eller; først sto dere opp, så dro dere i Rema 1000, så lekte dere på lekeplassen, så slo barnet ditt seg på kneet og så blåste du på det, barnet ditt fikk et kompetanseplaster på og så spiste dere matpakker.

Å kunne lage sekvenser er å kunne forstå organisering i en form for tidsramme. Å tenke litt ut over det som skjer akkurat nå. Det styrker barnet ditt sin evne til å planlegge og strukturere alt fra det å stå opp og komme seg på skolen, til å utregne kompliserte mattestykker eller og bygge et kjempestadion med byggeklosser. Man skal jo starte et sted. Og det kan man bare hvis man både kan tenke i sekvenser og lage dem.

5: Lær livskraftighet ved å sortere.

skoledreng der kan sortere i sit liv selv

Å sortere er en grunnleggende kompetanse. Så langt, så godt. Men det er også en kompetanse som er kjempe hot iblant voksne.

Vi sorterer søppel hver eneste dag, og det skal vi lære barna våre også. Vi sorterer i skuffer, skap og i garasjen for å skape mer plass og få en mer mindfull tilværelse, med orden i alt fra muttere til silkeslips. Kanskje du til og med har sortert barnerommet etter Montesorri prinsipper for å gi barnet ditt bedre muligheter for å leke.

Vi sorterer appene våre på telefonen, vi sorterer i vennene våre, vi sorterer sokkene våre. Når du skal fortelle hva dere har gjort i helgen, lager du sekvenser. Dette gjør du også når du skal lage mat. Matbutikken er også innrettet etter sortering av forskjellige matvarer og produkter, og også i sekvenser, alt etter hvor du som kunde går hen først og sist. Når du først får øye på det, ser du sorteringer, sekvenser og kategoriseringer over alt. Du kan bruke enhver leilighet til å snakke om hva som passer sammen, hva som er forskjellig og hva som kommer først eller sist. Når barnet ditt øver seg i å få øye på sortering som metode til å skape overblikk, blir det en evne som vil gagne og gi ro i mange forskjellige situasjoner. Både når det skal kildesorteres søppel, når dere skal pakke en koffert, når det skal utregnes ligninger, eller det er bruk for å finne ro i en travel verden.

Å sortere, kategorisere og lage sekvenser er noe som øker barnet ditt sin selvstendighet, selvhjulpenhet og livskraftighet.

…og de fleste sorteringsleker er også gull for finmotorikken, når man skal ta opp små deler, studere dem og plassere dem nøye.

God fornøyelse!

 

Related posts
Kommentarer
Legg igjen en kommentar
Your email address will not be published