Donasjoner

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.

Barn i katastroferamte områder har bruk for mye hjelp. Livets helt basiske ting som mat, tak over hodet og medisin er mangelvarer for de over 50 millioner barn som er på flukt fra krig og naturkatastrofer rundt om i verden.

Hos Legeakademiet og Lekeakademiet vil vi gjerne invitere deg med inn i vår nye samarbeid for å hjelpe verdens barn. Vi forstår oss ikke så mye på vaksiner og bygge veier, men vi har forstand på betydning av lek for barns utvikling og læring. Og læringm skal det til for alle de barn som på mirakuløs vis overlever de mest utenkelige livsomstendigheter rundt om i verden. For det er dem som skal overta  og bygge opp, hva de omkomne voksne har nedbrudt og sprengt i stykker.

Vi har derfor startet en innsamling i samarbeid med danske  Folkekirkens Nødhjelp. Du kan lese mer om det i dette blogginnlegget, hvor det er mange flere detaljer..


Vår innsamling handler om å sikre alle barns rett til sikker lek. Med sikker lek mener vi lek i trygge omgivelser, i fred for krig og bomber. I skoler hvor det er kompetente personale, som kan hjelpe barnene med å bearbeide og finne ord for deres erfaringer. På lekeplasser, hvor det ikke ligger granater og miner som barnene kan komme til å plukke opp.

Folkekirkens Nødhjælp organiserer undervisning for barn i krigsherjete områder, som Syria og DR Kongo, hvor barn lærer om faren ved ueksplodert ammunisjon. Barnene får via puslespill, tegneoppgaver og forskjellige leker mulighet for å lære om hva de ikke skal ta på. Folkekirkens Nødhjælp organiserer også større innsatser med miinerydding. I DR Kongo har de fjernet over 3 000 bomber, landminer og raketter.

Det er bruk for donasjoner for å gi flere barn mulighet for sikker lek i trygge omgivelser. Vi håper at du vil være med.