Montessori: Et nytt, gammelt syn på barns læring

Montessori barn lærer om farger
6. april 2022

Montessori: Et nytt, gammelt syn på barns læring

Har du hørt om Montessori? Kanskje du er helt med allerede, og nesten ikke behøver å lese videre. For oss på Lekeakademiet er Montessori-metoden til barns læring og lek noe vi først har hørt om for nylig. Til tros for at metoden er over 100 år gammel.

Aner du ikke hva eller hvem Montessori er, så vil vi gjerne invitere deg til å lese med her. Nederst i dette innlegget kommer vi med konkrete eksempler på hvordan du selv kan skape et Montessori-inspirert læringsmiljø for barnet ditt.

Montessori-metoden: En inspirerende dag i barnehagen

Barn fødes med et utviklingspotensiale og lysten til å lære. Det gagner barna og bli inndratt som aktive deltagere i alle former for aktiviteter.

Ideen med å inndra barn er lett å forstå for de fleste moderne foreldre. Å lære noe passivt, mens man sitter stille, er vanskelig for veldig mange mennesker. Det er vi helt med på hos Lekeakademiet.

Et besøk i en barnehage som bruker Montessori teorier lærte oss noe nytt, som inspirerte oss. For vi elsker å leke barn smartere. Her lærte vi at små og store forberedte lekemiljøer faktisk kan gjøre at barna lærer helt av seg selv, uten at vi voksne skal blande oss mitt i leken.

Hva er Montessori-pedagogikk?

Montessori pedagogikken ble utviklet for mer enn 100 år siden av den italienske legen Maria Montessori.

Det spesielle med Montessori-pedagogikken eller Montessori-metoden er at fri lek og fri fantasi har en litt annen rolle i barnas læring, enn den frie leken tradisjonelt har i en norsk oppfattelse av barns liv og læring.

Montessori er til dels kontroversiell – og var det også for 100 år siden, da italienske Maria Montessori lanserte prinsippene – fordi det fundamentale prinsippet for barns læring IKKE er fri fantasi og lek, men frihet og selvstendighet under faste rammer. I et miljø som er innredet så barna selv kan mestre det og være selvhjulpne.

Ifølge Montessori lærer barn lettere når de oppholder seg i et miljø som er innredet spesielt til dem, så de kan være selvhjulpne.

Hos barnehagen vi besøkte, var det en mening med alle lekene. Klossene og dukkekroken med Rubens Dukker, var stilt opp på en særlig måte. Arrangert med læring i tankene.

Barna eksperimenterte, lekte og forhandlet fritt etter lyst og kompetanser. Men overordnet sett var det ikke snakk om fri lek på tvers av materialer og leker. Tingene hadde likesom en funksjon, en spesiell rolle som de var tildelt. Og barna stortrivdes i det inspirerende, flotte og stemningsfulle lokalet.

Montessori-metodens 5 prinsipper

1: Respekt, selvhjulpenhet og medbestemmelse

Ja, det var nesten 3 prinsipper bare i det første punktet. Vi bø vise barna våre respekt og vennlighet, hvis vi vil at de skal utvise respekt og vennlighet. Tvang er ikke respekt. Vi skal hjelpe barn til å kunne selv, ved å gi dem relevante valg, så de får opplevelsen av selv å kunne bestemme over deres eget liv og læring, i et miljø som de kan lære å mestre.

2: Sinnets selvstendige læring

Barn kan ikke la være med å lære. De lærer av miljøet rundt seg, fra andre barn og fra andre voksne. Det er derfor veldig viktig hvordan miljøet deres er innrettet og utstyrt, samt hvordan læringen og erfaringene deres tar seg ut.

3: Følsomme, sensitive perioder

Alle barn har noen perioder i barndommen hvor de er spesielt mottakelige for å lære noe nytt. I disse periodene kan de tilegne seg bestemte egenskaper mye lettere, og utvikle bestemte kompetanser, som f.eks. å skrive eller å tape og vinne. Det er oss foreldre, i tillegg til pedagogene og lærernes oppgave å se det enkelte barnet og imøtekomme barnet med passende utfordringer og tilbud til læring.

4: Det forberedte miljø

Når barn oppholder seg i et miljø som er spesielt innredet til at de kan være selvhjulpne, så lærer de best. Et forberedt miljø som stimulerer intellektet og logikken kan f.eks. være et brett med tomme skåler, skjeer og en skål med perler og tørka erter. Barna kan så eksperimentere med å helle innholdet fra den ene skålen til den andre. Eller velge å sortere innholdet i flere skåler.

Ideen er at barna er omgitt av flere gjenstander og materialer som er plassert der med tanke på relevansen for barnas utvikling. Tingene og plasseringen deres er ikke tilfeldige. Det er også et hoved poeng at det enkelte barnet selv velger mellom flere materialer og gjenstander. På den måten sikrer man at læringen er selvstendig.

5: Autoeducation – selvlæring

Maria Montessori har funnet på begrepet Autoeducation. Det kan oversettes til selvlæring. Det handler om at barnet ditt faktisk kan lære seg selv en masse nye ting, selv mestre og bli selvhjulpen.

En Montessori-lærers oppgave er ofte ikke å lære barna noe, men å innrette rom, så barna lærer av seg selv. Barn som er aktive i et forberedt miljø, og som kan velge fritt i det miljøet, lærer faktisk helt av seg selv på riktig nivå etter kompetanse. 

Hvordan kan vi så bruke Montessori i praksis?

Det høres jo veldig bra og fornuftig ut. Men hva nå? Hvordan kan man bruke disse prinsippene i praksis, i barnehagen, skolen eller hjemme hos deg selv?

 • Vi skal innrette forberedte rom og miljøer på en omhyggelig måte (prinsipp 4)
 • Så barnet selv kan lære alt etter lyst (prinsipp 1 og 2), at de er klare (prinsipp 3) og har kompetansen (prinsipp 5)
 • Barnet skal kunne mestre miljøet sitt og selv kunne klare oppgavene. Det skal ikke være noe med at vi voksne setter oss og styrer leken, med bestemte pedagogiske aktiviteter, remser eller regler. Det krever både omtanke og varsomhet, på en ny måte.

Montessori handler ikke om hvorvidt materialene er estetisk vakre, økologiske eller kule på dinosaurmåten.

Fokuset er på å skape stimulerende rom, som imøtekommer barnet ditt sine kapasiteter for læring akkurat nå. Det betyr at du skal observere barnet ditt sin lek på en ny måte – og det er faktisk ganske morsomt!

Montessori lek – Har dere ikke et konkret eksempel?

Jo, for det kan godt bli litt abstrakt. La oss f.eks. ta utgangspunktet i det evig aktuelle, og alle barnas favoritt … Her kommer det en trommevirvel:

- Lekekjøkkenet!

Du kan kjøpe lekekjøkkener i mange former, materialer, farger og med et kjempestort utvalg av tilbehør. Iskiosker, vaffeljern, tomatketchup, kokkeluer, avokadoer, kaker og sandwicher.

Lekeakademiet har et flott utvalg og vi får hele tiden nye ting hjem. Utviklingen innenfor lekemat og lekekjøkkener går like fort som utviklingen innenfor moderne matlaging i det globale kjøkken.

Kanskje er det nettopp barns naturlige interesse i å imitere som gjør lekekjøkkenet så populært. Men med Montessori-brillene på blir det en litt annerledes oppgave å innrette lekekjøkkenet – og det blir faktisk en morsom utfordring!

Lekekjøkken

Du skal prøve å ta stilling til hva som skal foregå i lekekjøkkenet. Det gjør du ved å observere hvor barnet ditt befinner seg i utviklingen sin. Hva er det fokus på akkurat nå? Hvordan kan du innrede lekekjøkkenet på en passende måte?

Eksempler på Montessori lek i et lekekjøkken

Ida på 5 år elsker å telle alle tingene:

Så kan du finne tilbehør til lekekjøkkenet med fokus på antall og små regnestykker.

 • Kjøp et flott kassaapparat med penger til.
 • Lag en kasse med tall foran, så det er tydelig hvor mange frukter som skal ligge i hver kasse
 • Lag tilbudsskilt med «4 appelsiner for 1 krone». Lag dem gjerne sammen med barnet ditt.
 • Lag små skilt med antall av kjøkkenhåndklær på knaggen, av skjeer i skuffen og av muffins på hyllen. Kanskje det skal være samme antall av bestikk og tallerkener?
 • Det krever faktisk bare noen hvite klistremerker og en halv times tid. Men det gjør en kjempe forskjell for barnet ditt sitt læringsmiljø (hvis vi snakker om Montessori).

Montessori_kasseapparat

Noa på 3 år liker å ta og føle på ting, putte ting i kasser og sortere:

 • Så legger du fokus på at alt har sin rette plass, med små bilder eller tegninger av hva som skal hvor hen.
 • Tenk i å ha mange forskjellige overflater til taktil stimulans eller tegninger av hva som skal hvor hen.
 • Tenk i å ha mange forskjellige overflater til taktilsansen (f.eks. nuppete, glatte, runde, kalde og/eller rillete overflater).
 • Finn ut av om det skal handle om å holde orden eller om å skape orden i rot. Det er nemlig en forskjell.
 • Kanskje skal ordenssansen til Noa forstyrres litt, så han opplever at rot og uorden er ok og ikke farlig. For hvis han selv kan skape orden og miljøet er innrettet på hans nivå, så kan selv et veldig sirlig barn lære å finne ro med rot. Det kan et lekekjøkken også brukes til!

Emma på 2 år begynner å snakke om farger og navnene på fargene:

 • Så innretter du lekekjøkkenet med forskjellige små kasser i f.eks. oransje, grønn og gul og fokuserer på lekemat og tilbehør med de fargene.
 • Så kan barnet ditt selv finne ut av å organisere materialene sine i de riktige kassene, og eksperimentere med fargegjenkjennelse og ordforråd.
 • Finn forskjellige frukter og grønnsaker med den samme fargen, og samme frukt med forskjellige farger.

Montessori sortering farger frukt og grønt

Føler du deg inspirert akkurat som oss? Her finner du enda fler leker som kan brukes i Montessori-pedagogikk.

Montessori – Bli inspirert og dropp resten

Det er tillatt og ta det du kan bruke og som gir mening hjemme hos deg.

Maria Montessori hadde f.eks. ganske så strenge holdninger om å utelukkende innrette barns miljøer med naturlige materialer – der vil vi nok innvende at plastikk i dag ikke er det samme som for 40 år siden.

Men du velger selv – vi ble så inspirert av å oppleve Montessori-barnehagen og leken og læringen til de gode barna.

God fornøyelse med å innrette barnet ditt sitt leke- og læringsmiljø!